För hjälp i Sverige 020-920 270
Verstad & Tjänster / Dacia Assistans

Dacia Assistans

Dacia Assistance finns till för dig som kund om det uppstår problem med din bil som gör att din resa inte kan fullföljas. Detta kan vara vid tillfällen då ditt Dacia-fordon försätts ur körbart skick såsom: Ett plötsligt oförutsägbart fel som beror på någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent. Felet ska alltså inte vara ett resultat av otillräckligt underhåll av bilen.

För att du som kund ska få tillgång till Dacia Assistans måste ditt Dacia-fordon ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet. Reparation sker på plats vid de tillfällen då det anses vara genomförbart och där reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden. Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Vid tillfällen då avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga Daciaverkstad. Om avståndet däremot är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste Daciaverkstad.

För hjälp i Sverige: 020-920 270
För hjälp utomlands: +46 8 21 88 45