Sponsring & Event

Bilmånsson värnar om barnen, därför går största delen av vår sponsringsbudget till ungdomsidrott i vårt närområde. Vi sponsrar inte enskilda personer utan satsar på lagsporter. Vi sponsrar även anställda som ägnar sig åt någon form av motorsport. 
För frågor angående sponsring kontakta VD, Björn Pettersson via e-post
För frågor angående event kontakta Marknad via via e-post

 

Humanitärt engagemang

Vårt humanitära engagemang visar sig i bidrag till både internationella och nationella hjälporganisationer som Rotary och BRIS. När du köper en Volvo hos oss ger Bilmånsson ett bidrag för varje såld bil till World Childhood Foundation som arbetar för alla barns rätt till en barndom.