Välj en sida

Dacia Assistans

Om du råkar ut för något fel på ditt Dacia-fordon och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med Dacia Assistance. Dacia Assistance gäller om ditt Dacia-fordon råkar ut för ett fel som försätter det ur körbart skick. Ett fel som försätter fordonet ur körbart skick definieras som: Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. Dacia-fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet. Hjälp på plats Om det är praktiskt möjligt och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden utförs nödvändiga reparationer på plats. Bogsering Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga Daciaverkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste Daciaverkstad

För hjälp i Sverige: 020-920 270 
För hjälp utomlands: +46 8 21 88 4